Nu inschrijven

Bedrijven & Fleet owners

Consultancy werkzaamheden voor wagenparken vloeien als vanzelfsprekend voort uit de missie van Fleet Knowledge: kenniscentrum voor autoleasing en wagenparkbeheer.

Binnen veel ondernemingen is het mobiliteitstbeleid een gevoelig onderwerp, wat met aandacht en kennis van zaken behandeld moet worden. Doelstelling is vrijwel altijd: hoe organiseren we voor aanvaardbare kosten de (auto)mobiliteit voor onze werknemers. De gevoeligheid van dit onderwerp vloeit voort uit de constatering dat beleidsoverwegingen van de onderneming (kosten, MVO ontwikkelingen) niet altijd parallel lopen met de overwegingen van de individuele werknemer (imago, status).

Fleet Knowledge ontwikkelde een Quick Scan om een wagenpark snel te kunnen reviewen. Hiermee kan met een geringe inspanning het besparingspotentieel bij een wagenpark in kaart gebracht worden. De uitkomsten van de Quick Scan samen met de kwalitatieve eisen en wensen geven inzicht in de te verwachten uitkomsten van een gewijzigd beleid.

De logische vervolg stappen zullen zijn heroverweging van het bestaande beleid en eventueel besluitvorming over een aangepast beleid en de implementatie daarvan.  Bij grotere ondernemingen ook vaak een terrein, waar de ondernemingsraad bij de besluitvorming betrokken zal zijn.