Nu inschrijven

Leasemaatschappijen

Innovaties komen vaak tot stand op het snijvlak tussen klant en leverancier. De klant heeft een wens, de leasemaatschappij probeert daar aan tegemoet te komen. Wat ad hoc begint moet omgezet worden naar een werkbaar concept wat breder toepasbaar is.

Brede kennis van autoleasing en wagenparkbeheer is gewenst om het product verder te ontwikkelen. De vraag die dan al snel opdoemt is wie daar intern de tijd en de kennis voor heeft. De keuze tussen 'doen we het er even bij of zetten we vol de focus erop?

Op basis van de eerste keus zijn in het verleden al veel mooie en in potentie kansrijke innovaties gesneuveld.

Fleet Knowledge heeft kennis van de business, ook vanuit de klantzijde en kan u professioneel ondersteunen. Van de rol van "advocaat van de duivel" tot en met het uitwerken van uw volledige business case.