Opleiding EV-Specialist: Voorbereid op de toekomst 

 

Achtergrond

De elektrische auto is de toekomst. Het aanbod van elektrische auto's groeit enorm. Echter een elektrische auto is geen "turn key ready" oplossing. Het gebruik is echt anders, meer een "way of life". Als gevolg hiervan ontstaat met regelmaat teleurstelling bij de gebruikers van elektrische auto's, de bedrijven die ze hebben aangeschaft en de leasemaatschappijen die de voertuigen beheren. Voor alle partijen geldt dat kennis van en inzicht in de complexiteit van elektrisch vervoer van doorslaggevende betekenis is voor zakelijk succes. Dat bepaalt immers in welke mate uw klanten tevreden zijn en blijven.

 

Doelgroep

In de auto- en leasebranche werken veel ambitieuze en pragmatische mensen, degelijk opgeleid en met ervaring. Maar wat nog ontbreekt is de specifieke kennis op het terrein van elektrisch vervoer. Sommige zaken lijken kleine details. Totdat die details een grote teleurstelling veroorzaken. Deze opleiding is vooral bestemd voor de werknemer die contacten onderhoud met berijders en klanten die vanuit hun duurzaamheidsgedachte met elektrische auto's willen rijden. Alleen goed geïnformeerde en correct geadviseerde elektrisch vervoergebruikers kunnen optimaal genieten van het gewenste resultaat, gelukkig duurzaam.

 

De opleiding 

In vier lesdagen verdeelt over vijf weken wordt u interactief kennis en inzicht bijgebracht door bewezen elektrisch vervoer professionals. Aan de hand van een overzichtelijke syllabus gaan we samen aan de slag. Verwacht korte  presentaties van noodzakelijke lesstof en korte en actuele ‘how to' sessies die direct kunnen worden toegepast. Veel interactie en dat alles gericht op de vertaling naar uw dagelijkse praktijk.

 

Leerdoelen

De leerdoelen zijn beschreven in duidelijke eindtermen. Deze eindtermen zijn vervolgens verwerkt in een examen. Deelnemers krijgen inzicht in de eindtermen en een lesprogramma dat de eindtermen 1 voor 1 verduidelijkt. Al doende raken deelnemers geïnspireerd en doen ze de kennis op om de eigen adviesvaardigheid  substantieel uit te breiden en bij te dragen aan het zakelijk succes elektrisch vervoer.

 

Organisatie

Vierdaags (dag)programma verdeelt over vijf weken. Groepsomvang zal variëren tussen 8 en 12 deelnemers, zodat persoonlijke aandacht is gewaarborgd. Plaats van handeling is het BOVAGhuis in Bunnik (www.bovag.nl/vergaderen-congrescentrum/vergaderen.nl).

 

Kosten

De kosten voor de vierdaagse opleiding EV-specialist bedragen € 1495 exclusief BTW, inclusief koffie, thee, lunch en studiemateriaal. De kosten dienen voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

 

Workshopdata


© 2005 - 2020 Fleet Knowledge. Deze website maakt gebruik van cookies.